خانه » فرز الماسه

نمایش 1–24 از 25 نتیجه

فرز 5 عددی Inverted الماسه DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز 5 عددی بول DFS

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز 5 عددی بول سری 860 DFS

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز 5 عددی چمفر کوتاه و بلند DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز الماسه 5 عددی 889

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز الماسه 5 عددی DFS

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز بول سری DFS 879K 533365

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز چرخی Wheel بسته 5 عددی DFSآلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز چمفر متوسط بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز چمفر و مخروطی بلند بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز ذوزنقه ای بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز روند بلند بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز روند کوتاه سری 801 بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز سوزنی بلند بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز سوزنی کوتاه بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز فیشور بلند بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز فیشور کوتاه بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز فیشور متوسط (میدل) بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز مخروطی رونداج بلند بسته 5 عددی DFS آلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز مخروطی رونداج کوتاه بسته5عددی DFSآلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز مخروطی رونداج متوسط 5عددی DFSآلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز مخروطی سرتخت بلند بسته5عددی DFSآلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز مخروطی سرتخت کوتاه بسته5عددی DFSآلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان

فرز مخروطی کوتاه و سرتخت بسته 5عددی DFSآلمان

۲۴۰,۰۰۰ تومان