خانه » برند » Nik Darman

مشاهده همه 23 نتیجه

پودر کلسیم هیدروکساید | Calcium Hydroxide Powder

۵۰,۰۰۰ تومان

خونبند همونیک | Hemonic 25%

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ژل انعقاد خون آیرونیک | IRONIC Gel

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سمان موقت زینک اکساید اژنول | Temponic Cement Reinforced

۱۲۵,۰۰۰ تومان

فرمالین | Formanic

۷۵,۰۰۰ تومان

کاناسول اژنول 15 میل | CanaSol Eugenol 15ml

۱۰۰,۰۰۰ تومان

هیپونیک | Hyponic 5.25%

۷۵,۰۰۰ تومان

اسید اچ سه سرنگ | Etch One Eco

۸۰,۰۰۰ تومان

پودر زینک اکساید | Zinc Oxide Powder

۴۰,۰۰۰ تومان

خمیر کلسیم هیدروکساید | Endonic

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ژل اسید اچ 37 درصد جامبو | H1 Mega Etch

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ژل فلوراید | FLORAX 200ml

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ژل کلرهگزیدین گلوکونات 2 % | CLOREX Gel

۸۰,۰۰۰ تومان

فرموکرزول | Formonic

۱۰۵,۰۰۰ تومان

کاناسول EDTA 17%

۸۰,۰۰۰ تومان

کاناسول اژنول 30 میل | CanaSol Eugenol 30ml

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کاناسول کلروفرم | CanaSol Chloroform

۷۵,۰۰۰ تومان

کلرکس 2% | CLOREX 2%

۸۵,۰۰۰ تومان

کیت ژل اسید اچ 37 درصد| H1 Etchant Gel Kit

۸۰,۰۰۰ تومان

محلول ضدحساسیت | Glunic Desensitizer

۱۸۰,۰۰۰ تومان

محلول کلرهگزیدین | Clorex 2% Mega

۲۸۵,۰۰۰ تومان

نرم کننده | RC Glide Prep

۱۸۰,۰۰۰ تومان

نرم کننده کانال سه سرنگ | RC Glide Prep 3Syr

۲۵۰,۰۰۰ تومان