خانه » اندودانتیکس » مواد اندودانتیکس

نمایش 1–24 از 32 نتیجه

MTA CEMENT

اوژنول پارلا ای ایکس | EX ENOL Eugenol

۹۹,۰۰۰ تومان

خمیر کلسیم هیدروکساید | Calcium Hydroxide Paste

۳۷۰,۰۰۰ تومان

سيلر اندو | Root Canal Sealer

۶۰۰,۰۰۰ تومان

فرمالین | Formanic

۷۵,۰۰۰ تومان

کاناسول اژنول 15 میل | CanaSol Eugenol 15ml

۱۰۰,۰۰۰ تومان

گوتا دنت پلاس درصدی

۹۲,۰۰۰ تومان

گوتادنت پلاس ساده

۴۹,۰۰۰ تومان

نرم کننده کانال | RC Lube 2 Syr

۸۶۰,۰۰۰ تومان

هیپونیک | Hyponic 5.25%

۷۵,۰۰۰ تومان

Abscess Remedy

Granulotec -PD

Pro-Pul-Pan زونالین

Pulpotec

پین داخل عاج NTI TRI-JET

۶۹۰,۰۰۰ تومان

خمیر کلسیم هیدروکساید | Endonic

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ژل کلرهگزیدین گلوکونات 2 % | CLOREX Gel

۸۰,۰۰۰ تومان

فرمالین | Tricresol and Formalin

فرموکرزول | Formonic

۱۰۵,۰۰۰ تومان

کاناسول EDTA 17%

۸۰,۰۰۰ تومان

کاناسول اژنول 30 میل | CanaSol Eugenol 30ml

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کاناسول کلروفرم | CanaSol Chloroform

۷۵,۰۰۰ تومان

کلرکس 2% | CLOREX 2%

۸۵,۰۰۰ تومان

کن کاغذی تریبست