خانه » اندودانتیکس » مواد اندودانتیکس

نمایش 1–24 از 28 نتیجه

Abscess Remedy

۶۷۲,۰۰۰ تومان

MTA CEMENT

Pro-Pul-Pan زونالین

۶۱۰,۰۰۰ تومان

Pulpotec

۹۸۵,۰۰۰ تومان

اوژنول پارلا ای ایکس | EX ENOL Eugenol

۸۵,۰۰۰ تومان

پین داخل عاج NTI TRI-JET

۶۹۰,۰۰۰ تومان

خمیر کلسیم هیدروکساید | Calcium Hydroxide Paste

۷۴۰,۰۰۰ تومان

خمیر کلسیم هیدروکساید | Endonic

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ژل کلرهگزیدین گلوکونات 2 % | CLOREX Gel

۸۰,۰۰۰ تومان

سيلر اندو | Root Canal Sealer

۶۰۰,۰۰۰ تومان

فرمالین | Formanic

۷۵,۰۰۰ تومان

فرموکرزول | Formonic

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کاناسول EDTA 17%

۸۰,۰۰۰ تومان

کاناسول اژنول 15 میل | CanaSol Eugenol 15ml

۱۰۰,۰۰۰ تومان

کاناسول اژنول 30 میل | CanaSol Eugenol 30ml

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کاناسول کلروفرم | CanaSol Chloroform

۷۵,۰۰۰ تومان

کلرکس 2% | CLOREX 2%

۸۵,۰۰۰ تومان

کن کاغذی تریبست

۳۸,۰۰۰ تومان

گوتاپرکا تریبست

۴۰,۰۰۰ تومان

محلول EDTA | 120 ml

۱۸۹,۰۰۰ تومان

محلول کلرهگزیدین | Clorex 2% Mega

۲۸۵,۰۰۰ تومان

محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 % | Chlorhexidine Gluconate

۱۸۹,۰۰۰ تومان

نرم کننده | RC Glide Prep

۱۸۰,۰۰۰ تومان

نرم کننده کانال | RC Lube 2 Syr

۶۷۵,۰۰۰ تومان