NAIS

شرکت نایس یکی از شاخه های بزرگ تولید روتاری ها و پالیشینگ ها و مواد عمومی از این قبیل برای استفاده لابراتواری و دندانپزشکی در کشور بلغارستان میباشد.