ثبت شکایات

با استفاده از فرم، شما می توانید شکایات و انتقادات خود را برای مدیریت مجموعه ارسال کنید.

از اینکه برای هر چه بهتر شدن خدمات ارائه شده توسط شرکت ویستا آفرین طب همکاری میفرمایید مشتکریم.

مدیریت ویستا آفرین طب

 

فرم ثبت شکایات


captcha